webfly.pl

Medytacja, uważność i samorozwój - Pamiętnik Ziemianina | W odwadze by kroczyć w swojej Prawdzie

Menu

Mam w sobie wieczną radość życia

W każdym momencie mam dostęp do wewnętrznej, wiecznej radości życia.
Akceptuje trudne sytuacje, które mnie spotykają.
Pozwalam istnieć warunkowemu smutkowi i radości.
Daję przestrzeń tym emocjom, pozwalam im pojawiać się i odchodzić.

Mam w sobie wieczną radość życia


Wiem, że wieczna, bezwarunkowa radość jest zawsze we mnie.
Doświadczając trudnych sytuacji życiowych mogę z wewnętrznym uśmiechem obserwować swój smutek. Cieszyć się nim jak każdą inną emocją.
Odczuwam wdzięczność za bycie ludzką istotą i przyjmuję w ufności całość tego doświadczenia.