webfly.pl

Medytacja, uważność i samorozwój

Menu

Skrócona instrukcja warunkowa if

Skrócona instrukcja warunkowa ifNie raz szukałem w internecie zapisu skróconej instrukcji warunkowej if. Często się przydaje, zwłaszcza podczas przypisywania wartości dla zmiennej. W tym wypadku będzie to warunkowe przypisanie wartości dla zmiennej. Nie ma co za dużo pisać, takie sprawy najlepiej się objaśnia i obrazuje na przykładach.Standardowa instrukcja if: Kod PHP: Zaznacz if ($warunek) { // wykonaj jeśli $warunek jest spełniony}else { // wyko...