webfly.pl

Medytacja, uważność i samorozwój - Pamiętnik Ziemianina | W odwadze by kroczyć w swojej Prawdzie

Menu

Od wartości do zachowania w odniesieniu do relacji

Wyznaczyłem już swoje kluczowe wartości. Aż nadto ich nazbierałem.
Teraz kreślę jakie pożądane zachowania z nich wynikają w odniesieniu do relacji ze sobą i otaczającym mnie światem.
Od wartości do zachowania w odniesieniu do relacji


Rozpatrywane płaszczyzny

 • Ja
 • Żona, dzieci, przyjaciele, koledzy, znajomi, nieznajomi
 • Praca
 • Hobby


Teraz czas na utworzenie relacji wartości do płaszczyzn, które będą definiowane przez zachowanie (póki co jeszcze dość ogólne).

Bezwarunkowa Miłość, Wdzięczność, Empatia, Zaangażowanie, Życzliwość


Ja

 • Okazywanie sobie współczucie gdy czuję się źle
 • Pocieszanie się
 • Szacunek do własnych odczuć, nie oceniając jakie są
 • Zaangażowanie - wsłuchiwanie się w siebie - w swoje potrzeby. Rozwijanie się
 • Wdzięczność za to jaki jestem - ciało, umysł, życie, praca, rodzina. Pisanie o tym, myślenie o tym, potwierdzanie tych faktów.

Żona, dzieci, przyjaciele, koledzy, znajomi, nieznajomi

 • Wyrażanie własnych odczuć względem innych, bez oceniania ich zachowania
 • Wychodzenie z założenia, że druga osoba chce dobrze, chce być szczęśliwa, ale być może ma niezaspokojoną potrzebę.
 • Cierpliwość, żeby pomagać
 • Docenianie innych, komunikowanie o tym
 • Zainteresowanie życiem innych, wchodzenie w "cudze buty"
 • Relacja ponad ego

Praca

 • Docenianie własnej pracy - możliwości pracowania
 • Wdzięczność za wynagrodzenie
 • Zaangażowanie w pracę

Hobby

 • Wdzięczność za talenty
 • Zaangażowanie w rozwijanie talentów
 • Poszukiwanie zajęć, które dają głęboką radość - Miłość do życia, Wdzięczność za doświadczanie życia w materialnym świecieKreatywność, Rozwój, Uważność, Świadomość, Zrównoważenie


Ja

 • Podejście do siebie jako nieograniczonej jednostki, super cudownego bio-komputera
 • Obserwacja ciała, umysłu, emocji - praktyki medytacji i uważności
 • Akceptacja swoich ograniczeń

Żona, dzieci, przyjaciele, koledzy, znajomi, nieznajomi

 • Pilnowanie relacji w czystości, wolnej od zakłamania
 • Czuwanie nad intencjami obecnymi podczas interakcji
 • Uważność podczas interakcji, tworzenie przestrzeni dla innych
 • Postrzeganie innych takimi jacy są, świadomość własnych oczekiwań i filtrów umysłowych
 • Uważność i gotowość do poprawy relacji, zmiany wcześniej obranych zachowań, postaw

Praca

 • Ciągły proces udoskonalania wykonywanych czynności
 • Monitorowanie stanu emocjonalnego podczas pracy
 • Stawianie stanu świadomości ponad pracowitość/wydajność
 • Oczyszczanie umysłu, aby było skutecznym narzędziem

Hobby

 • Uważne przyglądanie się czynnościom, którym się poświęcam - wykrywanie intencji, korzyści, przyczyn
 • Ukierunkowanie się na proces a nie cel, radość z robienia/bycia a nie osiągania


Akceptacja, Elastyczność, Odwaga, Prawda, Prostota, Przygoda, Spontaniczność, Wytrwałość


Ja

 • Akceptacja własnej natury, procesów jakie we mnie zachodzą
 • Gotowość do zmiany, miękka osobowość, jak woda
 • Szczerość przed sobą, akceptacja błędów, odwaga by być sobą
 • Odwaga by wykraczać po za strefę komfortu
 • Wytrwałość w rozwijaniu cech

Żona, dzieci, przyjaciele, koledzy, znajomi, nieznajomi

 • Akceptacja innych jaki są, uwalnianie się od własnej projekcji - oczekiwań
 • Otwartość aby spoglądać na innych za każdym razem na nowo, bez uprzedzeń
 • Otwartość na innych, na ich propozycje, na ich punkt widzenia, na ich pomysły
 • Podłączanie się do energii innych, korzystanie ze wzburzonej fali energii

Praca

 • Akceptacja zastanej przestrzeni
 • Gotowość do zmian, uważność, żeby nie być drewniakiem
 • Odwaga by przyznawać się do swoich ograniczeń, błędów, niewiedzy
 • Skupienie na możliwościach, rozwiązaniach, a nie ograniczeniach czy problemach
 • Otwartość na nowe rozwiązania
 • Wytrwałość w dążeniu do rozwoju

Hobby

 • Traktowanie swojego umysłu, osobowości, zdolności jako elastycznej masy
 • Otwieranie się na nowe czynności
 • Odwaga by próbować nowych rzeczy i słuchać wewnętrznego głosu
 • Wytrwałość w rozwijaniu talentów, zdolności


Nie ma co ukrywać, te wszystkie zachowania są dość ogólne i mogą wydawać się mgliste i nie wiele wnoszące.
W tym momencie chodzi o stworzenie elastycznego szkicu, delikatnych ram w obrębie których będę się poruszać.
Zasianie w umysłowej glebie nasion. Z nich zaczną wyrastać bardziej konkretne rośliny, które z czasem zacznę formować do bardziej szczegółowych i dopowiadających dla mnie kształtów.

Dzięki określeniu powyższych zachowań, stworzeniu tego systemu relacji, zaczęły powstawać kolejne pomysły, jak można uwypuklać zachowania zbliżające mnie do współgrającej z mym wnętrzem tożsamości.